Дослідження ринку хліба. Тенденції та перспективи для України


24b685e90f4e1c80fbad1295f240ae8dОб’єм ринку хліба та хлібобулочних виробів України скорочується з року в рік. Зниження обсягів споживання продукції пов’язано зі зменшенням кількості населення в країні і зміною споживчих уподобань.

Автор: Соколов Олександр, директор Аналітичного департаменту компанії Pro-Consulting, спеціально для UBR.UA
Показник місткості ринку безпосередньо пов’язаний з обсягом внутрішнього виробництва даного продукту, оскільки експорт і імпорт незначні та не мають на ринок серйозного впливу. Місткість ринку хліба та ХБВ України в натуральному вираженні, в останні чотири роки, демонструвала негативну динаміку. У грошовому вираженні, ситуація протилежна – місткість ринку зростає.

Динаміка виробництва хліба та ХБВ в Україні вже кілька років демонструє негативні тенденції зниження. Найбільше скорочення відбулося в 2009 р. – на 7,7% в натуральному вираженні, що пов’язано з кризовими явищами в країні та прагненням населення максимально скоротити витрати.
Діаграма 1
Динаміка обсягів виробництва хліба за 2008-2009 рр.. в Україні в натуральному (тис. тонн) і грошовому (млн. грн.) вираженні.

1_(7)

Особливістю ринку є наявність регіональних лідерів серед виробників. Для підвищення ефективності та рентабельності діяльності основні оператори ринку все частіше обирають вертикально інтегровану схему побудови виробничого процесу. До таких холдингів входять посівні площі, елеватори, переробні підприємства, хлібозаводи і збутова структура. Такий замкнутий цикл дає можливість оптимізувати всі процеси виробництва та підвищити його рентабельність.

Ринок хліба та ХБВ, особливо сегмент соціальних сортів, підвладні жорстокому державному контролю. Тим не менш, собівартість продукції постійно зростає за рахунок збільшення вартості сировини, енергоносіїв та інших складових виробництва. Виходячи з цих факторів, рентабельність діяльності операторів ринку хліба та ХБВ падає.

Діаграма 2
Динаміка обсягу споживання хліба і ХБІ в середньому за місяць на душу населення за 2000-2011 рр.. в Україні, кг.

2_(13)

Також можна відзначити тенденцію до скорочення обсягу споживання хліба і ХБВ – за підсумками 2011 р. за місяць на душу населення припадало 9,2 кг продукції. Даний показник демонструє зниження з 2000 р., що обумовлено як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами.

Comments are closed.